Connie Hoek is pas diëtist geworden na eerder opgeleid te zijn geweest in de (bio)chemie. Met focus op het fysiologische aspect van metabole ontregeling zet zij zich in op leefstijltherapie. Ook werkt zij als docent voor AVLEG en Stichting Voeding Leeft.

Anne-Margreeth Krijger is openbaar apotheker bij de SIR (Stevenshof Institute for Pharmacy Practice and Policy).

Als initiatiefnemer en projectleider van ‘Diabetypering en leefstijl als medicijn’ is zij leefstijlprofessional van het jaar 2020 geworden.

Download hier de presentatie van opleidingsdag 2 in PDF formaat.
Anne-Margreeth nam ons mee in de wereld van de niet-homogene groep diabeten. Diabetypering en insuline-metingen zullen (gaan) zorgen voor een gerichtere behandeling.
1) De handleiding van 'Diabetes-subtypering'
2) Het invulformulier van 'Diabetes-subtypering'
3) Het Leefstijl anamnese-formulier
4) Artikel uit DiabetesPro 3 over 'Diabetes-subtypering'
5) Artikel uit NTVG over 'Sporten en insulinegebruik'
6) Artikel van Kolb et al 2020 over insuline resistentie
7) Brochure 'Medicijnen overslaan
'8) Quiz Raad de koolhydraat
Download hier het protocol-stroomschema subtypering van Anne-Margreeth Krijger in PDF formaat.
Download hier het invulformulier diabetes subtypering van Anne-Margreeth Krijger in PDF formaat.
Download hier het leefstijl anamnese formulier in PDF formaat.
Download hier het DiabetesPro artikel over diabetes subtypering in PDF formaat.
Download hier het NTVG-artikel over 'Sporten en insulinegebruik' in PDF formaat.
Download hier het artikel van Kolb et al ' Kolb 2020 'Insulin too much of a good thing is bad' in PDF formaat.
Download hier de link voor de brochure 'Medicijnen overslaan' van de Nierstichting in PDF formaat.
Download hier de quia "Raad de koolhydraat' in Powerpoint aangeboden door Anne-Margreeth Krijger.

Opleiding tot Leefstijlapotheker

Opleiding tot Leefstijlapotheker

Nieuwe kennis welke je al eerder had willen leren